Дни на Ехокардиографията – София 2021 Вродени сърдечни пороци при възрастни 22-24 април 2021 – Онлайн събитие

Share:

 

Video Recordings

Thursday, 22thApril, 2021

Session I – Basic of cardiac structures and echo protocols

Session II  – Septal defects – ASD

Friday, 23thApril, 2021

Session III – Septal defects – VSD and AVSD

Session IV – Tetralogy of Fallot

Saturday, 24thApril, 2021

Session V – Transposition of great arteries /TGA/

Session VI – Diseases  of LV inflow and outflow tract

Session VII – Hot – topics

Session VIII – Challenges in ACHD

С любезното съдействие на: