Дни на ехокардиографията – София 2020 и Доплер курс с проф. Н. Пандиан

Share:

Покана

Фондацията по неинвазивна образна диагностика има удоволствието да ви покани да вземете участие в научния форум „Дни на ехокардиографията – София 2020“, който ще се проведе в зала „Мусала” на хотел Хилтън, София в периода 3 – 5  април 2020 г.

Основната тема на събитието през 2020 г. е Миокардни деформации. В програмата са включени лекции и клинични случаи, които ще бъдат представени от български и чуждестранни лектори – експерти в областта на тъканната образна диагностика  при деца и възрастни.

Очакваме гост лектори от Белгия, Франция, Великобритания, Италия, Норвегия, които ще споделят с вас своят опит  в областта на  2D и 3D миокардни деформации.

Програмата ще бъде съпроводена със специална сесия с презентации  на редки  клинични случаи от реалната практика, презентирани от млади кардиолози. И тази година събитието ще бъде  съвместна  изява на ЕАCVI и Фондацията по неинвазивна образна диагностика в кардиологията, която обявява награда за образователен грант за най – добре представил се млад  кардиолог,  както и много други награди за презентирани клинични случаи.

В шестото издание на събитието ще бъде включен и полудневен курс по Доплерова ехокардиография с проф. Натеса Пандиан. Проф.  Пандиан е  професор по медицина в Университета Тафтс, Бостън, САЩ.

Изследователската му дейност е ориентирана към неинвазивната диагностика на клапните болести. Пионер е в областта на хемодинамичната оценка на камерната функция  и доплеровата диагностика. Проф. Пандиан е един изключителен лектор и експерт  в областта на ехокардиографията, един от експертите в трудни за оценка ехокардиографски случаи.

Курсът на проф. Пандиан ще бъде посветен на доплер ехокардиографията и ще представи на участниците новостите и специфичните техники използвани при доплерова оценка на сърцето.

Едновременно с научната програма ще бъде организирана изложба на водещи фармацевтични и инструментални фирми.

С уважение,

Доц. Красимира Христова, дм

Председател на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията

Председател на Асоциация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията

и Председател на Организационния комитет на симпозиума

Проф. Елена Кинова, дм

Член на УС на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията

Член на УС на Асоциация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията

Д-р Светлин Цонев, дм

Представител на НІТ към ЕАСVІ

Член на УС на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията

Член на УС на Асоциация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията

button