Сърдечна амилоидоза: мултимодален подход или всичко, което трябва да знаете? 24-25 ноември 2021

Share:

Ужаеми колеги,

Фондация по неинвазивна образна диагностика Ви кани да вземете участие във Виртуален семинар, който ще се проведе онлайн на 24 и 25 ноември 2021 г на тема

 „Сърдечна амилоидоза: мултимодален подход или всичко, което трябва да знаете?“.

Трантеритинова амилоидоза (wtATTR) – е рядко заболяване, което обикновено засяга по-възрастни пациенти, предимно мъже над 60-годишна възраст, като в последните години се установява и при жени, но с около 10 години по-късна изява.

Понастоящем, изчислената честотата на разпространение на дивия тип ATTR амилоидоза е 2,8 случая на 10 000 за територията на Европейския съюз, но данните сочат, че честотата е значително подценена.

По данни на НСИ в България, за 2019 г., 28% от населението е на възраст над 60 г., като половото разпределение в тази група е 42% мъже към 58% жени, а имайки предвид, че пациентите със сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии са приблизително 141 000 за същата година – очаквания брой пациенти в страната е около 3 200.

В същото време заболяването не е добре познато сред медицинските специалисти, което води до липса на ранна диагностика и своевременно лечение.

Тъй като ATTR амилоидозата е прогресиращо и необратимо заболяване, ранната диагностика е от решаващо значение за започване на лечение. Идентифицирането на ATTR-CM е трудно и изисква специализирана клинична експертиза, както и диагностично тестване поради широкия спектър от клинични прояви, които могат да варират при пациентите и сходството на много от симптомите с тези на редица по-често срещани заболявания.

Трансторакалната ехокардиография е основен образен метод на изследване. Ехокардиографски промени при това заболяване включват: увеличена дебелина над 12 mm на ЛК и над 7 mm на дясната камера с повишена ехогенност на миокарда.

Точно това е причината, Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията да се ангажира активно с повишаване на информираността за това заболяване и да подготви медицинските специалисти за поставянето на тази диагноза.

Включването в събитието не изисква заплащане на такса участие.

Програма

Форумът се провежда с образователен грант от:    

Ще Ви очакваме онлайн!

Доц. Красимира Христова

Председател на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията