III Национална среща по Ехокардиография и Неинвазивна Образна Диагностика в Кардиологията

Share:
a1ebcf8f6eccfb7fe7cd081ac4cc75cb7911100d 1

Уважаеми колеги,

Като председател на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията и Работна група по неинвазивна образна диагностика, имам огромното удоволствие да Ви поканя на III Национална среща по ехокардиография и неинвазивна образна диагностика в кардиологията. Събитието ще се състои в периода 4-6 юли 2019 г. в хотел „Риу Правец“, гр. Правец.

Националната среща се превръща в една успешна традиция, която ни дава възможност отново да се съберем и обменим полезен опит и идеи, да повишим квалификацията си и да дискутираме теми от ключово значение за нашата работа. Тази година научната програма ще бъде още по-богата и адекватна на стремежа ни да отговорим на очакванията на аудиторията, сред която ще присъстват специалисти в областта на кардиологията, инвазивната и неинвазивната образна диагностика, ултразвука, радиологията, рентгенологията, анестезиологията и други свързани специалности. Неизменно е и международното присъствие в лицето на чуждестранните ни гост лектори, които ще представят най-значимите новости в областта в комбинация с клинични случаи от своята практика.

От свое име и от името на Организационния комитет Ви благодаря за научния принос и активното присъствие и ще се радвам да се срещнем в Правец!

С уважение,

Доц. Красимира Христова, дм
Председател на Организационния комитет
Председател на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
Председател на РГ по неинвазивна образна диагностика

Доц. Елена Кинова, дм
Член на УС на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
Секретар на РГ по неинвазивна образна диагностика
Избран президент на РГ по неинвазивна образна диагностика

Д-р Светлин Цонев, дм
Член на УС на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
Представител на Kлуб 35 /НІТ към ЕАСVІ/

Първо съобщение

Актуална окончателна програма

За регистрация моля натиснете ТУК