XXIV Световен конгрес по ехокардиография 17-20 май 2018 г., к.к. Албена, България

Share:

 

Poster Echo 2018_new

Репортажен филм за XXIV Световен конгрес по Ехокардиография, 17-20 май 2018 г., к.к. Албена, България 

Abstract book_World Echo Congress 2018

За първи път България имаше честта да бъде домакин на едно от най-големите и значими събития в областта на ехокардиографията и образната диагностика. Пристигнаха 600 участници от 19 страни и 3 континента.

Организатори на конгреса бяха International Society of Cardiovascular Ultrasound/ISCU/, Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията и Работна група по неинвазивна образна диагнoстика.

Двадесет и четвъртото издание на конгреса даде възможност на лекари и специалисти от цял свят да разпространяват своите знания и опит в областта на ехокардиографията, фокусирайки се върху темата: „Последни постижения в областта на ехокардиографията и сърдечно-съдовите образи“.

Програмата на конгреса включваше всички аспекти на сърдечно-съдовите заболявания, със специален акцент върху клиничната ехокардиография. Бяха обсъдени различни теми, включително интервенционална ехокардиография, решаване на клинични проблеми, препоръки, оценка при спешни състояния, както и поведение при пациенти с вродени пороци. Участниците имаха уникална възможност да разискват различни клинични случаи от реалната пратика и да обменят опит със световно известни експерти в областта на ехокардиографията, както и се запознаха с новостите в лечението на сърдечно заболявания по време на множеството лекции, експертни сесии и симпозиуми, включени в научната програма.