https://www.bgacvi.com/

Асоциацията по сърдечно съдова образна диагностика е новосъздадена медицинска организация с нестопанска цел, ръководена от специалисти в областта на ехокардиографията и образната диагностика в България.

 Нашата мисия е да повишим професионалното равнище в сферата на ехокардиографията и образната диагностика чрез унифицирани критерии, както и да си сътрудничим със сходни български и чуждестранни организации, държавни и неправителствени институции.

Основната цел на Асоциацията е чрез организиране на научни конференции, конгреси, семинари, обучителни курсове и дискусии да се внедрят съвременните технологични иновации и практики в посока развитие на специалистите в областта и последващата им грижа към пациентите.

 Освен това Асоциацията се заема да поддържа висок обществен и професионален престиж като насърчава творческата активност на своите членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Доц. Красимира Христова, дм

ЧЛЕНОВЕ
Проф. Галина Кирова
Проф. Елена Кинова
Проф. Милена Станева
Проф. Найденка Златарева
Доц. Камелия Генова
Д-р Румен Маринов
Д-р Светлин Цонев
Николай Целов

КОЙ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА
 Всяко физическо лице – лекар, който има призната правоспособност да упражнява професията или заема академична изследователска или административна длъжност и/или практикува професията може да бъде пълноправен член на Асоциациацията. Членството е отворено за всички специалисти в областта на ехокардиографията и образната диагностика в кардиологията.

ТАКСА
 Членският внос за една година е в размер на 35 лева.

ПРОЦЕДУРА
 Подайте писмено заявление  на khristovabg@yahoo.com
 След като попълните заявлението ще получите банкови координати за плащане на членския внос.