Дни на Ехокардиографията – София 2019

Share:

Poster Dni Echo 2019_OK_new

За пета поредна година Фондацията по неинвазивна образна диагностика и РГ по неинвазивна образна диагностика бе организатор на традиционния форум „Дни на ехокардиографията – София 2019“, който се проведе в зала „Мусала” на хотел Хилтън, София в периода 5 – 7  април 2019 г.

Основната тема на събитието през 2019 г. бе „Митрална клапа“. В програмата бяха включени лекции и клинични случаи, които бяха представени от български и чуждестранни лектори – експерти в областта на неинвазивната диагностика  –  ЕхоКГ, КАТ, ЯМР при деца и възрастни. Присъстваха гост лектори от Великобритания,  Франция, Русия и САЩ, които споделиха своя опит.