Дни на ехокардиографията – София 2020, 4 – 6 юни 2021 г., хотел Хилтън, София

Share:

 

Софийските дни по ехокардиография се проведоха в периода 4-6 юни 2021 г. в хотел Хилтън в хибриден формат.
 
Основна тема беше приложението на новите неинвазивни методики за оценка на миокардната деформация в реалната клинична практика.
Гост лектори  от Белгия, Франция, Великобритания, Италия, Норвегия и САЩ споделиха своя опит с участниците в областта на 2D и 3D миокардни деформации.

В програмата бяха включени и обучителни модули.
 
Форумът даде възможност на специалисти в областта на кардиологията, инвазивната и неинвазивната образна диагностика, ултразвука, радиологията, рентгенологията, анестезиологията и други свързани специалности, да обменят полезен опит и идеи, да повишат квалификацията си и да дискутират ключови и актуални теми, както и да обсъдят с експерти своите интересни клинични случаи.

доц. Красимира Христова, дм

проф. Елена Кинова, дм

д-р Светлин Цонев, дм

Снимки от събитието 04.06.2021 

Снимки от събитието 05.06.2021 

ПРОГРАМА

Пeтък, 4 юни 2021 г./ Friday, 4th June, 2021

13:00 – 14:0Сесия I/ Session I From normal to pathological deformation

14:00 – 15:00   Workshop – session 1

 15:00 – 16:00   Workshop – session 2

16:00 – 16:30 Симпозиум на фирма Байер/ Symposium Bayer

16:3018:10  Сесия II/ Session II   – Cardiac mechanics

18:10 – 18:55   Симпозиум на фирма Пфайзер/ Symposium Pfizer

19:00                Откриване/ Opening 

Събота, 5 юни 2021 г./ Saturday, 5th June, 2021

09:00 – 10:00  Сесия III/ Session III – Genetic and Metabolic diseases

10:00 – 10:30   Симпозиум на фирма Санофи/ Symposium Sanofi

11:00 – 12:00   Сесия IV/ Session IV – Diastology, LA function and Heart failure

12:00 – 12:45    Симпозиум на фирма Новартис/ Symposium Novartis

12:45 – 13:30   Практическа сесия/ Hands – on session

13:30 – 14:30   Симпозиум на фирма Берлин – Хеми Менарини/ Symposium of Berlin – Chemie/Menarini    

15:30 – 17:10    Сесия V/ Session V – Strain in clinical settings

17:30 – 18:15   Симпозиум на фирма Стада/ Symposium STADA

18:15 – 19:10   Сесия VI/ Session VI – Myocardial work, DMI in CRT

19:10 – 19:40   Симпозиум на фирма Сандоз/ Symposium Sandoz               

20:30– 22:30   Candle light echo session c презентация на клинични случаи / Candle light echo session presentation of clinical cases

Неделя, 6 юни 2021 г./ Sunday, 6th June, 2021

9:00 – 12:00      3D Echocardiography Course

10:30 – 10:50     3D assessment on tricuspid valve