Дни на ехокардиографията – София 2020, 4 – 6 юни 2021 г., хотел Хилтън, София

Share:

 

Софийските дни по ехокардиография се проведоха в периода 4-6 юни 2021 г. в хотел Хилтън в хибриден формат.
 
Основна тема беше приложението на новите неинвазивни методики за оценка на миокардната деформация в реалната клинична практика.
Гост лектори  от Белгия, Франция, Великобритания, Италия, Норвегия и САЩ споделиха своя опит с участниците в областта на 2D и 3D миокардни деформации.

В програмата бяха включени и обучителни модули.
 
Форумът даде възможност на специалисти в областта на кардиологията, инвазивната и неинвазивната образна диагностика, ултразвука, радиологията, рентгенологията, анестезиологията и други свързани специалности, да обменят полезен опит и идеи, да повишат квалификацията си и да дискутират ключови и актуални теми, както и да обсъдят с експерти своите интересни клинични случаи.

доц. Красимира Христова, дм

проф. Елена Кинова, дм

д-р Светлин Цонев, дм

Снимки от събитието 04.06.2021 

Снимки от събитието 05.06.2021