Уебинар „Неинвазивна образна диагностика в условията на COVID-19 пандемия“

Share:

Програма

18:00 – 18:05   Откриване

доц. Кр. Христова 

18:05 – 18:20   ASE /EACVI/ ESC препоръки при СОVID-19 

доц. Кр. Христова 

18:20 – 18:35   Периоперативна и перипроцедурна ТЕЕ – кой, кога, защо? 

проф. Ел. Кинова

18:35 – 18:50   Дискусия

проф. Ди Салво, доц. Христова, проф. Кинова

18:50 – 19:05   POCUS  в условия на  пандемия

доц. Кр. Христова

19:05 – 19:20   Мултимодална образна диагностика в условия на пандемия

д-р Св. Цонев

19:20 – 19:30   Отговаряне на въпроси и закриване

доц. Христова, проф. Кинова, д-р Цонев