Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
Банка: ДСК
IBAN: BG31STSA93000023084950
BIC: STSABGSF